نمایندگی ها

نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش


 • کد ۳۱۰

 • مسئول

  آقای مصیب زمانی

 • آدرس:

  شیراز، بلوار رحمت غربی، بعد از پل قالیشویی، ساختمان رضا

 • تلفن:

  ۰۷۱۱۸۳۰۷۲۲۶

 • فکس:

  ۰۷۱۱۸۳۰۸۹۱۲

 • همراه:

  ۰۹۱۷۱۱۷۸۴۷۴

 • وبسایت

 • کد ۳۰۲

 • مسئول

  آقای علی اكبر امیرخانی

 • آدرس:

  تایباد، خیابان بهشتی، ۳۰ متری ولی عصر

 • تلفن:

  ۰۵۲۹۴۲۲۳۲۶۴

 • فکس:

  ۰۵۲۹۴۲۲۵۳۳۵

 • همراه:

  ۰۹۱۵۱۲۹۴۴۱۵

 • وبسایت

 • کد ۳۰۳

 • مسئول

  آقای حسن حسینی

 • آدرس:

  خیابان جهاد -مقابل راهنمایی و رانندگی

 • تلفن:

  ۰۸۶۳۳۶۶۱۰۶۲

 • فکس:

  ۰۸۶۳۳۶۶۱۱۸۱

 • همراه:

  ۰۹۱۲۱۱۵۹۳۶۶

 • وبسایت

 • کد ۳۰۴

 • مسئول

  آقای اسماعیل اكبری ایرج

 • آدرس:

  بلوار جهاد سازندگی، روبروی جهاد كشاورزی

 • تلفن:

  ۰۱۷۲۳۳۳۱۵۹۳

 • فکس:

  ۰۱۷۲۳۳۳۹۳۴۹

 • همراه:

  ۰۹۱۱۱۷۲۱۰۸۴

 • وبسایت

 • کد ۳۰۵

 • مسئول

  آقای محمد ابراهیم عباسی امین

 • آدرس:

  كمربندی جمهوری اسلامی، حد فاصل میدان تهران قدیم و پل راه آهن، جنب گاراژ المهدی

 • تلفن:

  ۰۲۸۱۲۵۵۳۳۳۲

 • فکس:

  ۰۲۸۱۲۵۶۷۵۱۲

 • همراه:

  ۰۹۱۲۱۸۱۰۲۲۹

 • وبسایت

 • کد ۳۰۶

 • مسئول

  آقای امیر فرجامی

 • آدرس:

  میدان پانزده خرداد، ضلع شمال شرقی، پلاك ۴۸

 • تلفن:

  ۰۵۱۱۳۴۲۶۰۷۵

 • فکس:

  ۰۵۱۱۳۴۲۷۴۴۷

 • همراه:

  ۰۹۱۵۱۱۵۸۰۳۱

 • وبسایت

 • کد ۳۰۷

 • مسئول

  آقای وجیه الله نیك آیین

 • آدرس:

  جاده آبشار، اشكاوند، بعد از پل راه آهن – صندوق پستی ۱۶۱۴-۸۱۶۵۵

 • تلفن:

  ۰۳۱۱۸۵۸۴۴۴۵-۶

 • فکس:

  ۰۳۱۱۸۵۸۳۱۶۱

 • همراه:

  ۰۹۱۳۱۱۱۶۴۱۶

 • وبسایت

 • کد ۳۰۹

 • مسئول

  شركت آنزان راه صنعت – آقای موسی بستانی)

 • آدرس:

  كیلومتر ۴ جاده خرمشهر، جنب بوتان گاز – کد پستی ۶۱۴۹۹۳۳۱۸۱

 • تلفن:

  ۰۶۱۱۳۳۹۸۱۲۱

 • فکس:

  ۰۶۱۱۳۳۹۸۱۲۲-۳

 • همراه:

  ۰۹۱۶۱۱۸۶۳۲۶

 • وبسایت

 • کد ۳۱۳

 • مسئول

  آقای محمدرضا مهدوی

 • آدرس:

  کرمان، چهارراه کار، ابتدای خیابان فیروز آباد، نرسیده به کوچه دوم

 • تلفن:

  ۰۳۴۱۳۱۲۶۰۴۷

 • فکس:

  ۰۳۴۱۳۱۲۸۸۰۱

 • همراه:

  ۰۹۱۳۲۴۳۰۷۰۰

 • وبسایت

 • کد ۳۱۷

 • مسئول

  شركت ماشین كاران دزفول – آقای رضا عصاره

 • آدرس:

  دزفول، كیلومتر۵ جاده اهواز، بعد از دانشگاه پیام نور

 • تلفن:

  ۰۶۴۱۲۴۴۲۲۴۷-۸

 • فکس:

  ۰۶۴۱۲۴۴۴۴۲۲

 • همراه:

  ۰۹۱۶۱۴۱۸۶۳۰

 • وبسایت

 

نمایندگی های فروش


 • کد ۳۱۹

 • مسئول

  شرکت
  تعاونی چند منظوره عام کشاورزی استان گلستان – اسلامی

 • آدرس:

  خیابان شهید بهشتی، داخل سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

 • تلفن:

  32241085

 • فکس:

  32241084

 • همراه:

  091111713096

 • وبسایت

 • کد ۳۱۴

 • مسئول

  شركت
  ماشین برزگر همدان – آقای حیدر خاوری دهقان

 • آدرس:

  همدان، شهرك صنعتی بوعلی، كیلومتر ۱۵ جاده تهران،
  بلوار یكم، خیابان پانزدهم

 • تلفن:

  ۰۸۱۳۴۳۸۳۲۷۳

 • فکس:

  ۰۸۱۳۴۳۸۳۵۰۶

 • همراه:

  ۰۹۱۸۱۱۱۴۵۹۲

 • وبسایت

 • کد ۳۱۶

 • مسئول

  شركت سازه كشت كاوه بوكان – آقای سید عارف سیادت

 • آدرس:

  بوکان، بلوار سربازان گمنام، روبروی بانک کشاورزی

 • تلفن:

  ۰۴۸۲۶۲۳۱۸۷۹

 • فکس:

  ۰۴۸۲۶۲۳۲۱۴۴

 • همراه:

  ۰۹۱۴۱۸۱۱۷۶۸

 • وبسایت