تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
ایـــران، تهــران، خیـــابان سمیـــه،بعد از چهــار راه شهیــد مفتح،شمــاره ۱۰۲، فـــرتاک مـــاشین.
ایمیل:
crm@fartakmachine.com
صندوق پستی:
15875-1814
تلفن:
88305889 (021)
فکس:
88303395 (021)

ایمیل مدیران

مدیرعامل مهندس چراغعلی:
a_cheraghali@hepcoir.com
مدیر فروش مهندس سنگانیان:
sanganian@hepcoir.com
مدیر بازرگانی مهندس حق بین:
m.haghbin@hepcoir.com